Portfolio > Iron Pour Imagery

This is another nice image of Lenaj Iron by Kevin Largent.

Lenaj Iron #2
Lenaj Iron #2
digital print
2008